Lynæs Vandværk

Den røde og gule bygning samt garagen hører til vandværket

Lynæs Vandværk blev stiftet i 1938.

Lynæs Vandværket ophørte med at eksistere som en selvstændig vandforsyning, da man fusionerede til Halsnæs Vandforsyning sammen med de øvrige vandværker i Hundested Kommune.

I 1988 fejrede Lynæs Vandværk 50 års jubilæum. Jubilæet blev bl.a. markeret med udgivelsen at et jubilæumsskrift om de første 50 år.

Dette jubilæumsskrift beskriver årsagen til stiftelsen af Lynæs Vandværk og mange af de - for vandværket - vigtige hændelser i perioden 1936-1988.

2012

Produktionsenheden "Lynæs Vandværk" ophørte med at producere drikkevand i 2012, hvor et helt nyt og moderne vandværk i Ullerup overtog produktion og distribution af drikkevand til hele forsyningsområdet.