Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a

Halsnæs Vandforsyning er opstået i 2006 på baggrund af en fusion mellem Hundested Vandværk, Lynæs Vandsværk, samt det tidligere kommunale vandværk Torplille vandværk, der efter at kommunen privatiserede værket blev kaldt Ullerup vandværk.

Halsnæs Vandforsyning er et privat andelsselskab med begrænset ansvar der forsyner mere end 5.300 ejendomme med drikkevand.

Selskabet er en fusion af de tidligere Hundested, Lynæs og Ullerup vandværker i 2006.

Forsyningsområdet dækker hele den gamle Hundested Kommune (postnr. 3390), dvs. områderne omkring Hundested, Lynæs, Hald, Nødebohuse, Kikhavn, Store Karlsminde, Sølager, Amagerhuse, Torup og Ellinge.

Igennem vandforsyningens 180 km. rentvandsledninger udpumpes årligt omkring 500.000 m3 vand.

Alt vandet behandles på Ullerup Vandværk, der er et nyt vandværk fra 2012.