Regninger fra Vandforsyningen skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Hos Halsnæs Vandforsyning, kan du betale via betalingsservice.

Inden vi lukker for vandet, sender vi et rykkerbrev og et lukkevarsel, overholdes betalingsfristen ikke på dette lukkevarsel kommer vi på besøg på forsyningsadressen for at afbryde forsyningen. Vi pålægger hvert brev et gebyr.

Når vi lukker for forsyningen skyldes det, at en ubetalt regning giver øgede omkostninger for de andre kunder.

Vi lukker  for din forsyning, når vi har udsendt lukkevarsel og du ikke har reageret inden for 10 dages fristen.

Har du svært ved at betale, er det vigtigt at du ringer på 47 98 12 03, så vi kan finde en løsning for dig.

Har du fået lukket for vandet, kan du først få åbnet igen, når du har betalt din restance. Åbning fortages kun i normal arbejdstid.