Halsnæs Vandforsyning udsender regninger to gange om året.

1. april betaler du for opgørelsen af forbruget året før og første aconto.

1. oktober betaler du anden aconto.

Forfald vil altid være den første bankdag i måneden.

Når du flytter, indberetter den der har stået for salget aflæsningen på vandmåleren til os og vi vil normalt opgøre dit forbrug og sende en opgørelse inden for 1 måned. I særligt pressede perioder, kan det tage lidt længere tid.