Skal du ikke benytte dit sommerhus elelr helårsbolig i længere tid, er det vigtigt at du sikre mod uheld. Du kan følge vejledningerne herunder.
Sådan forebygger du rørsprængninger i din ejendom
  • Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør for vand
  • Aflås målerbrønden, hvis det er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
  • Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset, så alle rør holdes frostfrie.
    En tommelfingerregel er, at temperaturen ikke skal under 10-12 grader.
  • Aflæs vandmåleren når du lukker sommerhuset.Tag evt. et billede af vandmåleren og gem aflæsningen til du modtager dit aflæsningskort og skal indberette vandforbruget.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Anmeld herefter skaden til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.