Hvordan er dit drikkevand ?

Det indeholder drikkevandet

Fra naturens side indeholder vandet både kemiske stoffer og uskadelige vandbakterier. Vi følger kvaliteten nøje. Hent vores analyseresultater herunder.

Naturligt kemisk indhold

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Naturligt indhold af bakterier

Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Det er kun, hvis der sker en forurening f.eks. med overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå en sundhedsrisiko. Vi sætter ind, hvis kontrolresultatet indikerer en uvedkommende forurening – i første omgang med kontrolprøver og ved genfund med yderligere indsats.

Miljøfremmede stoffer

Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer kan fx være sprøjtemidler (pesticider), ftalater, eller klorerede opløsningsmidler. Vi gør en stor indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand, bl.a. ved at stoppe indvindingen fra forureningsramte boringer og gennem en forebyggende beskyttelsesindsats.

Det handler om fødevaresikkerhed

Vi ser drikkevand som en fødevare med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring. Derfor har vi indført et ledelsessystem, der vedholdende arbejder med at sikre produktionen af drikkevand.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om vores vandanalyser, kan du besøge disse hjemmesidder:
Jupiter boringsdatabase. Her kan du se alle vores indberettet data og vandanalyser.
Sådan læser du en vandanalyse. Her beskrives de enkelte parameter.
Kontrol med drikkevand. Her finder du Naturstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

 

DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_City_Bager_Nørregade_13_A_2019-01-15_Analyserapport_20190121-030.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Kontor_Sølagervejen_40_2019-03-06_Analyserapport_20190314-001.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Køkken_Baunevejen_1E_2019-03-06_Analyserapport_20190314-003.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Køkken_Glentevej_22_2019-01-15_Analyserapport_20190121-032.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Afgang__værk_Ullerup_Skovvej_20_2019-02-13_Analyserapport_20190228-019.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Linie_1_Ullerup_Skovvej_20_2019-04-30_Analyserapport_20190515-007.pdf
DOWNLOAD
Halsnæs_Vandforsyning_Linie_2_Ullerup_Skovvej_20_2019-04-30_Analyserapport_20190515-008.pdf