Nej, vandet gennemgår udelukkende beluftning med atmofærisk luft og filtrering gennem et sandfilter.

Det grundvand, vi pumper op, er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, jern og mangan.