Vandspareråd

Vand er efterhånden ret dyrt. Den samlede omkostning pr. kbm. for forbrugeren er i 2019, 72,46 kr. hvoraf de 11,60 kr. er det vandværket kræver op. Resten er moms, grøn afgift og kloakafgift der tilfalder hhv. kloakforsyningen og staten. Fast afgift til vandværket og fast vandafledningsafgift er ikke indeholdt i ovenstående. Så der er god grund til at spare på vandet Her er 13 gode spareråd

13 gode vandspareråd:

Sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) omgående bliver repareret.

Installér perlatorer (luftiblandere) på vandhanerne. det er nemt, billigt og effektivt.

Undlad af benytte rindende vand til opvask, rengøring af grønsager og til rengøringsformål.

Tag brusebad i stedet for karbad. Skift til en vandbesparende brusertype.

  • Luk for vandet når du børster tænder og mens du sæber dig ind, når du tager bad.
  • Fyld altid vaske- og opvaskemaskine helt op før start.
  • Udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende. Det sparer sig selv hjem på et par år.
  • Brug mindre vand i gryden når du koger kartofler eller æg.
  • Brug ikke rindende vand til optøning.
  • Brug spand og børste i stedet for slange ved bil- og bådvask.
  • Brug vandkande i stedet for slange til havevanding.
  • Regnvand kan bruges til potteplanter og havevanding.
  • Sæt en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe.