Takster

Det godkendte og gældende takstblad finder du nederst på siden her.

Taksterne er gældende for et helt kalenderår og legalitetgodkendes af kommunalbestyrelsen.

Hvornår skal regningen betales ?
I april betales årsafregning for året før og første a/contorate for indeværende år. I oktober betales anden a/contorate. Forfaldsdato er altid første bankdag i måneden.

Anlægbidrag.
Anlægsbidraget skal være betalt inden tilslutningen foretages. Når tilslutning er foretaget betales fast afgift, uanset der ikke er vandforbrug på ejendommen.

Hvor tilslutningen kræver større måler end QN 2,5, fastsætter bestyrelsen anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde.

 Undgå ekstra gebyr.
Du kan undgå at betale din vandregning for sent, ved at tilmelde dig PBS og derved undgå at betale rykkergebyr. Du kan tilmelde dig betalingsservice her.

DOWNLOAD
Takstblad 2019 - godkendt.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2022