Ordinær Generalforsamling 2016

Der afholdes ordinær Generalforsamling torsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00 på Hundested Kro. Der vil senest 14 dage før blive udsendt mødeindkaldelse til alle andelshavere. Der kan du se regnskab, budget og takstblad ved at klikke på linkene i dagsordenens punkt 3 og 4. Du kan desuden nederst -og som bilag- se bestyrelsens beretning, tekst til ændring af vedtægt, samt forslag fra andelshaver.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hundested Kro torsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
4. Orientering om budget og takstblad for 2016
5. Behandling af forslag

 A. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer i vedtægten.

 B. Forslag fra andelshaver om ændring af honorar til bestyrelsen


6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision


A. Valg af 3 personer til bestyrelsen 

På valg er:

  • Lars Martiny - modtager genvalg
  • Lennart Kristansson - modtager valg som suppleant 
  • Ann Yde Friis - modtager valg

B. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er:

  • Mikkel Andersen
  • Hans Kurt Kaul
  • Pt. ikke besat, idet Ann Yde Friis er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Else Eriksen

C. Valg af revision

På valg er 

• Revisionsfirmaet Nærrevision


7. Eventuelt

 

Beretning samt regnskab/budget er af sparehensyn ikke udsendt via Postvæsenet. Dokumenter findes som link i denne dagsorden. Hvis du ønsker at modtage dette materiale kan du blot kontakte vandværket for at få det tilsendt tlf.47981203.

DOWNLOAD
2016-ændringsforslag-vedtaegt.pdf
DOWNLOAD
forslag-andelshaver-2016.pdf
DOWNLOAD
hvf-aarsberetning-2016-pdf.pdf
DOWNLOAD
referat-af-ordinaer-generalforsamling-26-maj-2016.pdf