Zone hvor der er udstedt kogeanbefaling

Generelt er det sådan, at der skal udstedes kogeanbefaling når der er bakterier i vandet over en fastsat mængde. Når vandet koges dør bakterierne definitivt. Hvis man følger vejledningen i kogeanbefalingen, kan man risikofrit drikke vandet.

Kogeanbefalingen i denne forureningssag blev meddelt ved:


• Beredskabsmeddelelse i landsdækkende medier
• Omdeling af breve til alle berørte ejendomme
• Meddelelse på vandforsyningens telefonsvarer og hjemmeside.
• Indslag i TV-Lorry lørdag aften.

Når man definerer  kogeanbefalingszone er  der det dilemma, at det tager lidt tid at identificere -sikkert- i hvilken grad forureningen er udbredt.

Vandforsyningen valgte i første omgang, at udstede kogeanbefaling i et mindre område omkring Lynæs, hvor bakterierne var fundet. Samtidig tog vandforsyningen prøver i et større område. Det viste sig, at der også var bakterier længe nordpå, hvorfor kogezonen måtte udvides. Vandforsyningen valgte for en sikkerheds skyld et stort område helt op til Overdrevsvej.


Disse udvidelser blev af dele af pressen tolket som om at forureningen havde bredt sig. Dette er ikke korrekt, men blot et udtryk for at zonen blev tilpasset i takt med at prøveresultaterne viste et sikkert billede af udbredelsen.

På baggrund af resultaterne fra vandanalyserne vurderede vandforsyningen løbende, i samarbejde med styregruppen og embedslægen, om zonen kunne reduceres/udvides/ophæves. 

Efterhånden som de iværksatte tiltag virkede, blev kogezonen gradvist ophævet for helt at udgå midt i december 2014.