Referat fra generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling 2022 er afholdt og vi takker for fremmødet.Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten og du kan finde…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 28. april 2022 kl. 19:00 på Hundested Kro og Hotel, du kan se tid, sted og dagsorden her.

P-pladsen ved Galgebjerggård

Vi får mange henvendelser omkring vandet ved Galgebjerggård. Vi har kontrolleret om vi har en utæt vandledning flere gange, og det har vi ikke. Vi kan…

Takster 2022

Takstblad for 2022 er vedtaget af bestyrelsen 3.november 2021 og godkendt af Halsnæs Kommune 15. december 2021. Du kan se de nye takster her. For 2022…

Ingen forurenet drikkevandsboringer

Der har været skrevet om forurenet drikkevandsboringer i den landsdækkende presser, den senere tid. Vand fra Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. analyseres…

Vandforsyning og Coronavirus

I lyset af landets aktuelle situation, har Halsnæs Vandforsyning besluttet at lukke for personligt fremmøde og vi har valgt at minimere arbejde uden f…

Chorothalonilamidsulfonsyre

Som vi fortalte på den ordinære generalforsamling 4. maj, har vi udtaget vandanalyse for Chorothalonilamidsulfonsyre og mange flere pesticider. Vi har…

Vores nye hjemmeside

Vi er glad for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.