Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at vandværket udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få normalt direkte besked via SMS. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud, hvor vi ikke kan nå at udsende besked.

Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte vandværket på tlf. 47 98 12 03.

Undersøg dog først:

om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand

om det er både koldt og varmt vand, der mangler

om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet