Alt tyder på at sagen er løst

Status september 2015.

 

Alt tyder nu på at forureningsproblemet er løst.

Vandværket har ved en række -på hinanden følgende- prøvetagninger konstateret, at der nu ikke mere måles jordbakterier i det område i Lynæs  der har været ramt af forurening med jordbakterier. Forsyningsområdet udenfor Lynæs har på intet tidspunkt været berørt af forureningen. 

Der er også fundet en meget sandsynlig årsag til problemet, og der er nu  intet der tyder på at der fortsat tilføres bakterier, og kilden for længst er elimineret. 

Forureningen blev konstateret i en rutineprøvetagning i Lynæs i september 2014. Det er under sagens forløb fastslået, at den pågældende bakterietype ikke er sygdomsfremkaldende, hvilket harmonerer fint med at der ikke er rapporteret sygdomstilfælde, og at vi nu ved, at den trives bedst ved ca. 10 grader.

For en ekstra sikkerheds skyld vil det berørte område dog fortsat blive ekstra nøje overvåget med hensyn til vandkvaliteten.

 

Forureningssagen er løst

12.04.2019

I 2017/2018 har vi udskiftet ca. 400 meter støbejernshovedledning i Søndergade. 

Alle vandprøver, vi har taget efterfølgende, har ikke vist spor efter forureningen. 

Vi kan derfor konkludere, at forureningsproblemet er løst, hvilket embedslægeinstitutionen er enig i og ikke længere følger sagen.