Andelshavere indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 28.04.2022 kl. 19:00 på Hundested Kro & Hotel, Nørregade 10, 3390 Hundested.


Mødemateriale kan ses på Vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller på mail, kan kontakte vandværket på telefon 47981203 eller på mail huvand@huvand.dk, senest den 21.04.2021.


Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget og taktsblad for det kommende år (2022) forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag:

A. Bestyrelsen: Se forslag her.

1. Bestyrelsen foreslår konsekvensrettelse af vedtægten angående teksten
årsregnskab til Årsrapporten - herunder det reviderede årsregnskab - forelægges til godkendelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:


A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.
B. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
C. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Ad 6.a: Ann Yde Friis og Martin Jørgensen afgår efter tur, Martin Jørgensen søger genvalg, Ann Yde Friis søger ikke genvalg.
Ad 6.b: Andreas Herfelt afgår efter tur og søger ikke genvalg. Erik Hauch afgår efter tur.
Ad 6.c: Bestyrelsen peger på Nærrevision.

7. Eventuelt.

DOWNLOAD
Forslag Til Vedtægtsændringer
DOWNLOAD
6796 Lille Regnskab 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2022 (1)
DOWNLOAD
Beretning 2021 22 A
DOWNLOAD
Referat GD 2022