Vandværket fører løbende kontrol med kvaliteten af både grundvandet og drikkevandet.

Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. Foruden de kemiske analyser fører vi nøje kontrol med vandets bakteriologiske kvalitet.

Kvalitetskontrollen sker flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger og planlægges efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Et uafhængigt godkendt laboratorium udtager og analyserer de vandprøver, som indgår i den offentlige kontrol.

Ønsker du at læse resultaterne af vandanalyserne, kan du se dem her. https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83828