Ordinær generalforsamling 2018

Andelshavere indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hundested Kro lørdag den 12. maj 2018 kl. 14.00. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller via e-mail kan få det. Kontakt vandværket herom. Tlf. 47981203 eller via mail til huvand@huvand.dk.

 

Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at advokat Frans Rossen, som er partner i Horten Advokatpartnerselskab i Hellerup, vælges som dirigent. Advokat Frans Rossen beskæftiger sig primært med selskabsret og har stor erfaring med gennemførelse af generalforsamlinger som dirigent. Advokat Frans Rossen har ikke tidligere været involveret i sager eller forhold vedrørende Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.

2. Bestyrelsens beretning 
Læs beretningen nederst på siden

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Se regnskabet nederst på siden

4. Budget og takstblad for det kommende år (2018) forelægges til orientering
Se budgettet nederst på siden

5. Behandling af indkomne forslag

5 A. Andelshaver Peter M. Legene, St. Karlsmindevej 73 har fremsendt følgende forslag til behandling: Se forslaget nederst på siden.

Det foreslås, at der på generalforsamlingen i maj 2018 træffes beslutning om anskaffelse og installation af et kalkknuseranlæg, herunder at det kommende års budget tilpasses i overensstemmelse hermed.

5 B. Andelshaver Annie Valentiner, Dr. Louisesvej 8 har fremsendt følgende 2 forslag til behandling: Se forslagene nederst på siden.

Tillæg til vedtægter.

B1      For at blive valgt til bestyrelsen eller genvalgt skal man være til stede på generalforsamlingen. Ingen SMS.

(Bemærk: Dette er et vedtægtsforslag. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende er for forslaget. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.)

B2       Stop for indkøb af nye vandmålere, det giver jo ingen mening, at vandværket skal køre rundt og aflæse vandmålere.
Det var jo en tjeneste, der blev udført af brugerne tidligere, helt gratis. Der er et vandværk, der har udskiftet målere for 9 mill kr. samt anvendt 7 mill kr til antenne dækning.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

A. Valg af 2 personer til bestyrelsen

På valg er:

  • Leif Larsen
  • Sven Aage Møller

 

B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

  • Mikkel Andersen
  • Vakant

 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

På valg er

  • Revisionsfirmaet Nærrevision

 

8. Eventuelt

 

DOWNLOAD
bestyrelsens-beretning-2018.pdf
DOWNLOAD
forslag-annie-valentiner.pdf
DOWNLOAD
forslag-peter-m-legene.pdf
DOWNLOAD
referat-ordinaer-generalforsamling-2018-web.pdf
DOWNLOAD
regnskab-2018-web (1).pdf
DOWNLOAD
regnskab-2018-web.pdf