Hundested Kommunale Vandforsyning/Torplille-Ullerup Vandværk

Denne vandforsyning bestod, indtil udgangen af december 2012, af vandværkerne Ullerup (herover) og Torplille. 1-1-2013 overtog det nye Ullerup Vandværk på Fabriksvej 5 vandforsyningen til hele forsyningsområdet.
 

I 1962 byggede den tidligere Hundested Kommune Torplille Vandværk på Torupvejen imellem Hundested og Torup.

Vandværket, med tilhørende kildeplads, blev opført fordi oplandet øst for Hundested by var under kraftig udvidelse med mere end 1000 sommerhusudstykninger.

 

 

Efter en større udstykning af helårsgrunde i Hundested med efterfølgende byggeboom sidst i 1960erne og først i 1970erne, blev det klart for Hundested Kommune, at Torplille Vandværk ikke alene kunne løfte opgaven med vandforsyning til området.

Behandlingen af vand på Torplille Vandværk blev stoppet i 2012.

 

1978, Ullerup Vandværk

Indtil Ullerup Vandværk blev indviet i 1978 var flere af nyudstykningerne, særligt om sommeren, ramt af periodevis vandmangel.

Opførelsen af Ullerup Vandværk i industriområdet på Ullerup Skovvej blev delvist baseret på et tidligere forlist industriprojekt, som var et forsøg på at etablere et garveri med tilhørende vandboringer. (Hudecentralen)

Siden 1978 har dette vandværk udgjort grundstammen i områdets vandforsyning.
Behandlingen af vand på Ullerup Vandværk blev stoppet i 2012 og afløst af "det nye Ullerup Vandværk" beliggende på Fabriksvej 5.

 

2004 Brugerstyret vandforsyning og fusion

Pr. 1. januar 2004 skiftede Hundested Kommunale Vandforsyning navn og status til det brugerejede forsyningsselskab Torplille-Ullerup Vandværk a.m.b.a. 
Omdannelsen, som blev foretaget for at muliggøre et tættere samarbejde imellem områdets 3 selvstændige vandforsyninger, resulterede i en egentligt fusion imellem Torplille-Ullerup Vandværk, Lynæs Vandværk og Hundested Vandværk pr. 1-1-2006.


Fusionen betød, at det nydannede selskab, Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a., blev i stand til at løfte opgaven med etablering af en helt ny kildeplads i Grønnesse Skov. Herved blev en bæredygtig og rigelig indvinding af grundvand sikret i mange år fremover.


Senere medførte fusionen også, at hele forsyningsstrukturen kunne moderniseres, således at ét nyt moderne vandværk i 2012 kunne overtage opgaven med behandling og distribution af drikkevand til hele forsyningsområdet.