Ordinær generalforsamling torsdag 18.5.2017 kl.19.00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00 på Hundested Kro. Forbrugere der ønsker mødematerialet udsendt på papir, kan meddele dette til vandværket. Tlf. 47981203 eller via mail til huvand@huvand.dk. Mødeindkaldelsen har herudover været annonceret i Halsnæs posten den 26.4.2017.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse (se bilag via linket nedenfor)

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse (Se under FORBRUGERINFO/regnskab)

4. Orientering om budget og takstblad for 2017 (se under FORBRUGERINFO/regnskab)

5. Behandling af forslag fra andelshavere 
Forslagets formulering  i sin helhed kan du se via linket nedenfor.

Andelshaver Niels Erik Hansen har fremsendt forslag om

 • 5.1 Ændring af vedtægtens paragraf 9.1. og 9.2.
 • 5.2 At holde generalforsamling om lørdagen
 • 5.3 Max. 3 valgperioder for bestyrelsesmedlemmer
 • 5.4 Max. Kr. 5.000/år til bestyrelsesmøder
 • 5.5 Løn og honorar til bestyrelsen skal have samme niveau som andre andelsbestyrelser
 • 5.6 At årsregnskabet gennemgås punkt for punkt til generalforsamlingen
 • 5.7 At alle indkomne forslag skal vises på skærm

6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg af 2 personer til bestyrelsen

På valg er:

 • Knud Bagge
 • Jan Rasmussen

 B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

 • Mikkel Andersen, idet Lennert Kristjansson er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Lars Martiny.

 C. Valg af revision

På valg er

 • Revisionsfirmaet Nærrevision

7. Eventuelt

 

Lise Høberg gør opmærksom på, at hun er citeret forkert i referatet, og oplyser: "Jeg har aldrig argumenteret med at mødeindkaldelsen ikke var lovligt indkaldt. Det jeg reagerede på var, at vandforsyningschefen sagde at der var udsendt materiale til de, der havde bedt om det. Dette kunne jeg bevise ikke passede, da jeg sad med en mail , hvor jeg havde bedt om at få det tilsendt og havde  jo intet havde modtaget."

DOWNLOAD
forslag-2017-niels-erik-hansen-2-version.pdf
DOWNLOAD
referat-ordinaer-generalforsamling-2017.pdf
DOWNLOAD
årsberetning-2017.pdf