Honorar til bestyrelsen

Bestyrelseshonoraret er senest fastsat 9.12.2014, og disse takster er fortsat gældende

De enkelte bestyrelsesmedlemmer honoreres således.

1. Honorar for bestyrelsesansvar kr. 5.000/år

2. Mødediæter (udløses kun ved mødedeltagelse) kr. 400, v/møder der varer over 4 timer udløses 2 diæter.

3. Formandstillæg kr. 50.000/år.

4. Tillæg til den der har det økonomksie likviditetsvsar kr. 20.000/år

5. Tillæg til sekretær kr. 10.000/år. (sekretær funktionen er i 2017 inddraget under formanden, hvorved der er sparet kr. 10.000/år.

 

Den samlede årlige udgift til mødediæter er naturligvis afhængig af antallet af møder.