Honorar til bestyrelsen

Bestyrelseshonoraret er senest fastsat 09.04.2014

De enkelte bestyrelsesmedlemmer honoreres således.

1. Honorar for bestyrelsesansvar kr. 5.000/år

2. Mødediæter (udløses kun ved mødedeltagelse) kr. 400. Møder af mere end 4 timers varighed udløser 2 diæter.

3. Formandstillæg kr. 50.000/år.

4. Næstformandstillæg kr. 10.000/år

5. Tillæg kasserer kr. 10.000/år

6. Tillæg til sekretær kr. 400 pr. referat

sekretærfunktionen genindført 25.10.2018.