Halsnæs Vandforsyning leverer dit drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra de gennemgående vandledninger ude i vejen går der ledninger ind til den enkelte ejendom. Halsnæs Vandforsyning ejer den del af ledningen - kaldet stikledning -  der går fra hovedledningen i vejen og hen til skel. Fra skel og ind til din ejendom kaldes ledningen en jordledning - den skal du som grundejer selv vedligeholde og den er din ejendom. 

Jordledningen - din del af vandledningen

Hvis du opdager eller har mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma. Det er vigtigt du gemmer eventuelle kvitteringer, da en eventuel forsikring for rørskade oftest dækker dine omkostninger i forbindelse med udbedring af en skade.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.