Først skal der gøres opmærksom på, at det altid er ejendommens ejers ansvar, at sikre sig at vandinstallationen er tæt, det er ikke en pligt der kan flyttes til vandværket. Når det er sagt, forsøger vi naturligvis at hjælpe alle, inden for regulativets og lovens rammer.

En gang om måneden, aflæser vi de fjernaflæste vandmåler med en håndterminal, det vil sige at vi køre rundt i forsyningsområdet og henter data hjem. I disse data får vi aktuel målerstand og nogle alarmer. Du kan læse mere om målerens funktion her.

Når vi har data hjemme, kontrollere vi om der er alarmer for at noget er utæt efter vandmåleren og sender besked til ejendommens ejer, hvis vi har kontaktoplysninger. Det er altid en god ide, at sikre sig vi har en e-mail eller et mobilnummer.

Med det system, som vi har nu, er alt dette arbejde manuelt og det sker at vi overser en alarm. Vi får alarm på ca. 1% af de installeret målere, efter en frostperiode en del flere.

Du kan læse flere god råd her, hvis du modtager et advis om vandlækage.