Bestyrelsen 2020

Bestyrelsesmedlemmer

Ann Yde Friis - Formand

Mikkel Andersen - Næstformand 

Ole Wedel - Sekretær

Karsten B. Larsen - Kasserer

Martin Jørgensen

Ole Poulsen

Jesper Lübbert

 

Bestyrelsessuppleanter

Andreas Herfelt - 1. suppleant

Nina Henriksen - 2. suppleant