Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling torsdag 13.08.2020 kl. 19:00 på Hundested Kro, Nørregade 10, 3390 Hundested.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

2. Endelig behandling og afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

3. Endelig behandling og afstemning om bestyrelsens forslag om udtræden af dele af vandsektorloven.
Lovpligtigt materiale om udtrædelsen er udsendt skriftligt til samtlige andelshavere, sammen med årsopgørelsen og opkrævning af 1.ste a/contorate pr. 01.04.2020.

Forslagene er tilgængelige på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk

Da ingen af forslagene opnåede tilstrækkeligt antal stemmer (2/3 af samtlige andelshavere skal stemme for forslaget) til, at forslagene kunne vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling den 22.07.2020, er det nødvendigt, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

DOWNLOAD
Orientering Fra Energistyrelsen
DOWNLOAD
Følgebrev Vandsektorloven
DOWNLOAD
Ny Tekst Vedtægtsrettelser Ekstraordinær Generalforsamling 2020
DOWNLOAD
Referat Ekstraordinær GF 2020 Underskrevet