Hvis du oplever at trykket i din vandhane er lavt, kan der være flere årsager

  • Hvis det kun er en vandhane, der har lavt tryk, skyldes det at filteret der sidder på vandhanen er stoppet. Du kan selv rense det, ved at følge vejledningen herunder.
  • Hvis det er alle vandhaner, som har lavt tryk, kan der være en forstoppelse i din egen vandinstallation, du kan evt. få din VVS-installatør til at kontrollere dette. Du kan læse mere om, hvem der skal vedligeholde de forskellige vandinstallationer her.
  • Er det ikke noget af det overstående, er du velkommen til at kontakte vandværket.

Sådan får du mere tryk på vandet i hanen
  • Rens perlatoren i din vandhane (se, hvordan i infografikken oven for )
  • Skift eller rens blandingsbatteriet (det gælder ikke for din bruser)
  • Overvej at installere et trykforøgeranlæg i vandinstallationen (husk lige at spørge din VVS’er til råds)

Spørg din VVS’er om hjælp ved:

  • Tilstopninger i rørinstallationer
  • Tilstopninger i rørinstallationer omkring din vandmåler
  • Trykmåling for at se, om problemet er inde eller uden for huset.
Kravet til vandtrykket i standardregulativet siger, at vandforsyning skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i alle tilsluttede ejendomme. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningen ud for de enkelte ejendomme. Vandværket pumper ud med et vandtryk på 3 bar og stræber efter at holde 2 bar i terrænniveau ved skel til offentlig vej.