Andelshavere indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 24.08.2021 kl. 19:00 på Hundested Kro & Hotel, Nørregade 10, 3390 Hundested.


Mødemateriale kan ses på Vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller på mail, kan kontakte vandværket på telefon 47981203 eller på mail huvand@huvand.dk, senest den 17.08.2021.


Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget og taktsblad for det kommende år (2021) forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag:

A. Erik Hauch: Se forslag her.

1. At pålægge bestyrelsen at optage dialog med AA-Water Aps om udarbejdelse af business-case
for PAS-blødgøring.

2. At pålægge bestyrelsen at gennemføre forbrugerundersøgelse om interessen for blødgøring af
drikkevand.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:


A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.
B. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
C. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Ad 6.a: Ole Poulsen og Ole Wedel afgår efter tur, Ole Wedel søger genvalg, Ole Poulsen søger ikke genvalg.
Ad 6.b: Andreas Herfelt afgår efter tur og søger genvalg. Nina Henriksen afgår efter tur og søger ikke genvalg.
Ad 6.c: Bestyrelsen peger på Nærrevision.

7. Eventuelt.

DOWNLOAD
Forslag Til Behandling Ved Den Kommende Generalforsamling I Halsnæs Vandforsyning A Version 2
DOWNLOAD
Lille Årsregnskab For 2020 Underskrevet
DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Bilag 1 Beretning 2021
DOWNLOAD
Kvaliteten Af Vores Vand
DOWNLOAD
Referat ordinære generalforsamling 2021