Man kan udnytte sine erfaringer

Vandværker har naturligvis opsamlet mange erfaringer i forbindelse med forureningssagen.

Hvad lærte vi af sagen:


• Kogezonen må ikke være for lille fra start, det er bedre at lave den for stor fra start og derefter hurtigt indsnævre den. Hvis den bliver udvidet tolkes det som om forureningen har bredt sig.
• Det nuværende prøvetagningsprogram skal styrkes. Halsnæs Vandforsyning udtager i øjeblikket flere analyser end loven foreskriver. Forureningssagen har vist, at antallet af analyser på ledningsnettet alligevel ikke er tilstrækkeligt, og at den geografiske spredning heller ikke er god nok.
• Beredskabsplanen skal opdateres. Vandværket har og brugte en beredskabsplan i begrænset omfang. For en sikkerheds skyld bør planen opdateres og evt. udbygges, hvilket vil være en fordel i en presset situation.
• Informationsopgaven må ikke undervurderes. En velforberedt kommunikationsplan er et vigtig element i at give borgernes tryghed og tillid til vandforsyningen. Når borgerne føler sig trykke og velinformerede, betyder det, at vandforsyningen kan koncentrere sig om at løse selve problemet