Ekstraordinær generalforsamling 15/7 2017 kl. 10.30

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 15/7 kl. 10.30 på Hundsted Kro, Nørregade 10. Der er åbent for registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 09.45. Andelshavere der ønsker denne indkaldelse tilsendt på papir eller som mail, kan kontakte vandværket herom tlf. 47981203 eller via mail til Huvand@huvand.dk

 Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Endelig behandling og afstemning vedrørende nedenstående forslag til vedtægtsændring, som blev vedtaget med 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling torsdag den 18. maj 2017.

 

  • Forslag til ændring af vedtægternes § 8.2 : Ordinær generalforsamling afholdes hvert år EN LØRDAG maj måned. 

 

Forslaget, der går på, at der tilføjes ordene "EN LØRDAG", kan i fortsættelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling, vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte andelshavere. Fuldmagter udstedt til den ordinære generalforsamling gælder også til den ekstraordinære generalforsamling.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

DOWNLOAD
referat-ekstraordinaer-generalforsamling.pdf