Andelshavere indkaldes hermed til ordinær general-forsamling:
Lørdag, den 04.05.19 kl. 13:30 i Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11 B, 3390 Hundested

Mødemateriale kan ses på www.huvand.dk. Andelshavere, der ønsker mødematerialet tilsendt på papir eller på mail, kan kontakte vandværket på telefon 47981203 eller på mail huvand@huvand.dk senest d. 25. april 2019

Møderet og taleret har enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet.

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad for det kommende år (2019) forelægges til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Ole Poulsen
Ann Yde Friis
b. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Nina Henriksen
Emil Mollerup

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
På valg er: Revisionsfirmaet Nærrevision.
8. Eventuelt

DOWNLOAD
beretning 18-19.pdf
DOWNLOAD
Lille regnskab 2018.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2019 - godkendt.pdf
DOWNLOAD
Årsrapport for 2018.pdf
DOWNLOAD
Referat generalforsamling 4 maj 2019 endeligt.pdf
DOWNLOAD
Præsentation GF 19 - endeligt.pdf