Ledningsarbejder Torupvejen

6. maj 2019

Som led i udskiftning af udtjente vandledninger, går vi nu i gang med at udskifte vandled-ningerne fra Torupvejen 75 til Paradisstien.

Vi skifter både forsyningsledningen, der ligger på den sydlige side at Torupvejen og stikled-ninger i jern. Hvor der allerede ligger stikledninger i plast, skifter vi ikke denne.

Arbejdet vil hovedsagligt ske ved relining, hvor vi trækker et nyt rør inde i det gamle rør, som reducere antallet af opgravninger. Der hvor vi skal skifte stikledning, skal vi grave op 1-2 m inde på din grund og vil her placere en målerbrønd, men du vil blive kontaktet her-om, når det skal ske.

Vi forventer at starte arbejdet i uge 19 og forventes afsluttet sidst i uge 33.

Når vi skal lave omkoblinger af vandledningerne, er det nødvendigt at lukke kortvarigt for vandet. Vi vil dagen før varsle lukning af vandet på SMS. Naturligvis forsøger vi at lave færrest mulige lukninger.