Udskydelse GF 2020

14. april 2020

Generalforsamling 02.05.2020 udskydes

På grund af Covid-19 situationen, udskydes generalforsamlingen indtil der igen, fra myndighedernes side, bliver givet tilladelse til større forsamlinger.

Som det fremgår af den indkaldelse, vi udsendte sammen med årsopgørelse og 1.ste a/contorate, stiller bestyrelsen forslag bl.a. om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.
Det lovpligtige bilagsmateriale (8 bilag), der var vedlagt indkaldelsen i den forbindelse, vil fortsat være gældende på en efterfølgende generalforsamling, hvis den afholdes i løbet af 2020. Der fremsendes derfor ikke nyt materiale.

Indkaldelse til ny generalforsamling vil alene blive annonceret i Halsnæs Avis, via sms og på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk, hvor også øvrigt materiale og orientering om generalforsamlingen vil være tilgængeligt.