P-pladsen ved Galgebjerggård

25. marts 2022

Vi får mange henvendelser omkring vandet ved Galgebjerggård. Vi har kontrolleret om vi har en utæt vandledning flere gange, og det har vi ikke.

Vi kan se at vandet kommer op af en drænbrønd, fordi det ikke kan komme videre. Vi har også talt med kommunens vejafdeling, der er ansvaret for vejafvanding og de er klar over problematikken og er igang med at finde en løsning.

Vejafdelingen pumper vandet væk, nogle gange om ugen, indtil de har en endelig løsning.