Ingen forurenet drikkevandsboringer

11. oktober 2021

Der har været skrevet om forurenet drikkevandsboringer i den landsdækkende presser, den senere tid. Vand fra Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. analyseres løbende og der er ikke fundet spor af forurening i vores boringer.

Miljøstyrelsen opdatere løbende Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg der udstikker frekvensen og kravene til til drikkevandet. Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. følger lovgivningen på området.

Er du interesseret i vandkvaliteten, kan du finde alle vores prøver på Jupiter.

På det seneste har der især været fokus på PFOS, som stammer fra brandøvelsespladser. Du kan se fundene på kortet herunder.