Generalforsamling 2020

14. februar 2020

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

Der afholdes generalforsamling lørdag den 2. maj 2020.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være vandforsyningen i hænde senest 29. februar kl. 16:00
Forslag skal indleveres skriftligt, eller via mail på huvand@huvand.dk

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret
i Halsnæsposten og på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested
Telefon 47981203