Der afholdes generalforsamling lørdag den 4. maj 2019

5. februar 2019

Der afholdes generalforsamling lørdag den 4. maj 2019

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være vandforsyningen i hænde senest 28. februar 2019. kl. 16:00

Forslag skal indleveres skriftligt, eller via mail på huvand@huvand.dk

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret
i Halsnæsposten og på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk