Projektet med vandledningen i Nødebovejen er nu helt afsluttet, og vi har koblet de gamle problematiske vandledninger fra.

Projektet er forløbet stort set planmæssigt, vi blev dog ramt af kong vinter, da vi ville starte op. Vi takker for venligheden, hvor vi kom frem, og glæder os over at risikoen for et stort vandledningsbrud, på en ubelejligt tidspunkt minskes i fremtiden.

OPDATERING: Mandag 7. juni.
I uge 23 forventer vi at lave de sidste arbejder i forbindelse med nedlæggelse af den store Kikhavnsledning, der har sprunget flere gange de senere år.
Vi kommer til at arbejde på Kikhavnsvej, over for nr. 25 og Kattegatvejen ved nr. 32 og nr. 75 . I første omgang graver vi op, så vi er klar til alle omkoblingerne og vi kan nøjes med en lukning af vandet. Vi forventer ikke at det bliver nødvendigt at lukke Kattegatvejen.
Når dette arbejde er færdig, har vi ikke planer om mere opgravning.

OPDATERING: Torsdag 27. april. Onsdag d. 28. april, lukker vi for vandet til dele af kattegatvejen, Gråstenvej og Guldborgbakken med sidevejen fra kl. 10:00 og forventer der er vand igen senest kl. 14:00
Årsagen er nogle ledningsomkoblinger ved Guldborgbakken/Gråstenvej.

OPDATERING: Fredag 23. april. Vi er nu færdig med arbejderne på Nødebovejen og Nødebohuse og Hald forsynes gennem den nye vandledning.
Der udestår stadig nogle mindre frakoblinger, dette arbejde forventes udført i løbet af de kommende 3 uger.

OPDATERING: Mandag 12. april. Torsdag d. 15. april, skal vi koble den nye og gamle vandledning sammen, ved Galgebjergårdsvej. Der burde ikke være forbruger, som bliver direkte berørt, men der kan forekomme trykfald. Når vi åbner igen, kan der forekomme hvidt vand, det er luft og ikke skadeligt, men vil forsvinde igen.

OPDATERING: Fredag 08. april. I uge 16 forventer vi at skulle ligge en ny vandledning ud for Kattegatvejen 32. Fordi vejen er meget smal der, kommer vi til at spærre vejen for biltrafik i tidsrummet kl. 08:00 til 16:00, resten af døgnet, vil vejen være åben. Det vil altid være muligt at gå forbi arbejdsstedet. Vi er klar over at dette er generende, hvilket vi også er forstående over for.

OPDATERING: Mandag d. 29. marts. Vi har sendt vores entreprenør på påskeferie, efter de har ryddet op langs Nødebovejen. Vi starter op igen d. 6. april, hvor vi skal igang med ledningsomkoblinger. Der vil blive sendt SMS'er ud, når vi er nødsaget til at lukke for vandet. Vi regner med at være helt færdig med arbejdet ca. 1. maj.

OPDATERING: Torsdag d. 17. marts, lukkes der for vandet på Laxtornvej, Fillipavej, Jonathanvej og Dr. Louisesvej 2-16. Der lukkes for vandet kl. 10 og vi forventer der er vand igen senest kl. 13:00. Resten af Galgebjerggård kan opleve reduceret vandtryk i perioden.

OPDATERING: Tirsdag d. 2. marts, skal vi lave ledningsomkobling ved Kikhavnsvejen, derfor kan der forekomme lavere vandtryk eller manglende vand fra kl. 10:00 og vi forventer at være færdig senest kl. 13:00.

Fra uge 7 og cirka til uge 15 lægger vi en ny vandledning i Nødebovejen fra Kikhavnsvej til Ved Galgebjerg.

De sidste år, har vi haft flere rørsprængninger på en af vores største vandledninger, der går gennem Kikhavn. Hver gang har det store konsekvenser, fordi vandtrykket forsvinder i 2-3 timer i hele Hundested og når skaden er repareret, generes mange med luft i vandet.

Vandværket har nu besluttet at udskifte den fejlramte vandledning og fremtidssikre forsyningen. Det sker ved at vi lægger den store vandledning ud langs Nødebovejen.

Der er valgt at bruge metoden styret underboring, der reducere antallet af opgravninger og anlægstiden, til gengæld skal vi ind imellem bruge nogle store maskiner, der vil reducere vejbredden, derfor vil der blive opsat lysregulering, når vi bruger de store maskiner.

Når vandledningen er lagt, skal vi lave flere omkoblinger, hvor det er nødvendigt at lukke for vandet i området. Ved de planlagte afbrydelser, vil vi en sende SMS-besked. Og er du ikke tilmeldt vores SMS-service, kan det ske her: https://www.huvand.dk/selvbetjening/sms-service/

På grund af årstiden, kan der ske ændringer, som vi vil informere om, hvis det bliver aktuelt.