Vandværket skal i gang med at udskifte hoved- og stikledninger på Mosevej

Vi vil arbejde på vejen i uge 28 – 31.

Vi har vi fokus på fremkommeligheden og vores entreprenør gør sit bedste, for at det vil lykkes. Der vil dog forekomme dage, hvor det bliver lidt mere besværligt for alle, men tag en venlig snak med folkene på stedet, så skal de gerne hjælpe.

Metoden, som vi anvender til ledningsudskiftningen, er styret underboring. Det betyder at vi skal grave noget mindre op, end ved opgravning alene.

Inden vi går i gang, vil vi fotodokumentere arbejdsområdet og når vi retablere, vil vi lægge muld ud og så græs, hvor der tidligere har været græs eller asfaltere, dvs. når vi forlader vejen, vil den være retableret tæt på tilbage til den stand, som da vi startede gravearbejdet.

Ifølge vores registreringer, er de eksisterende vandledninger er lavet af stål, der er mindre egnet som vandledning i jord og erfaringsmæssigt nemt bliver utætte, med der tilhørende vandspild. De nye vandledninger er i plast, der ikke tærer eller knækker og de er svejst sammen, til et langt rør.

Ved ejendommene, vil vi også montere nye målerbrønde. De enkelte grundejere vil blive kontaktet løbende herom, af vores folk på stedet.

Vi kommer til at lukke for vandet i kortere perioder, når det er planlagt, vil vi informere herom på SMS, derfor opfordre vi dig, til at tilmelde dig vores sms-service. Du kan også se vores projekter på https://www.huvand.dk/her-arbejder-vi/generelt/

Vi ved godt, at vores gravearbejde altid er til gene, og selvom det kan se anderledes ud, er det i vores interesse at være mindst muligt i vejen.