Arbejdet på Kattegatvejen er nu afsluttet og vi har retableret.

25. april 2022
Tirsdag d. 26. april kl. 08:30, lukker vi vandet fra Kattegatvejen 42 til 76. Vi forventer at der er vand igen senest kl. 14:00.
Det er den sidste ledningsomkobling, som vi skal lave, og herefter vil vi retablere hullerne og vejen, tilbage til samme stand, som da vi startede arbejdet. Vi forventer at rømme området i uge 18.

 

25. marts. 2022
I uge 13, vil vi bore den nye vandledning ned og vi forventer at nå alle 300 meter.
Når vi bore, vil der sansynligvis være spæret for passage, hvor boremaskinen står, men vi har fået lov af kommunen at åbne for gennemkørsel ad bagvejen mod Guldborgbakken. Spærringen vil kun være så længe vi er igang med arbejdet.

 

Vandværket skal i gang med at udskifte den sidste strækning forsyningsledning på Katte-gatvejen.

I 2021 startede vi på at udskifte den store vandledning, der gik fra Kikhavnsvejen mod Nødebohuse, fordi den ofte sprang læk. Nu er det tid til at vi skifter de sidste 300 m på Kattegatvejen. Årsagen til at vi også skal skifte denne strækning, er at bevare en god vandkvalitet hos dig, og sikre os at der ikke sker flere sprængninger på det gamle rør. Vi forventer at starte 21. marts og på grund af de mange helligdage, at være færdig senest 15. juni.

Det er en vanskelig operation, som vi skal i gang med, fordi Kattegatvejen er smal. Derfor har vi fokus på fremkommeligheden og vores entreprenør Nordkysten gør sit bedste, for at det vil lykkes. Der vil dog forekomme dage, hvor det bliver lidt mere besværligt for alle, men tag en venlig snak med folkene på stedet, så skal de gerne hjælpe.

Vi vil arbejde på vejen i uge 12 – 14, så holder vi pause i uge 15, og starter op igen i uge 16, altså i dagene op til påske, vil der være uhindret adgang.

Vores tegningsmateriale på strækningen, er desværre mindre god, derfor er vi lidt usikre på placeringen af den gamle vandledning, men den nye vandledning kommer til at ligge i Kattegatvejen og der hvor vi skal koble på din stikledning, kan vi risikere at skal grave inde i det hybenkrat, der er ud mod vejen, men vi prøver at begrænse det mest muligt.

Vi kommer til at lukke for vandet i kortere perioder, når det er planlagt, vil vi informere herom på SMS, derfor opfordre vi dig, til at tilmelde dig vores sms-service, se mere på bagsiden. Du kan også se vores projekter på https://www.huvand.dk/her-arbejder-vi/generelt/

Vi ved godt, at vores gravearbejde altid er til gene, og selvom det kan se anderledes ud, er det i vores interesse at være mindst muligt i vejen.