21. juni
Arbejdet på Guldborgbakken er færdigt og det sidste asfalt er lagt. Hvor vi har gravet i græs, har vi nået nyt græs, der kommer op i løbet af sommeren.

Opdager man nogle steder, hvor vores udgravninger har sat sig, skal du endelig ringe til vandværkskontoret.

Vi håber du har været tilfreds med forløbet af vores ledningsrenovering, uden for mange gener.

 

 

Vandværket skal i gang med at udskifte den sidste strækning forsyningsledning på Guld-borgbakken.

I 2021 startede vi på at udskifte den store vandledning, der gik fra Kikhavnsvejen mod Nødebohuse, fordi den ofte sprang læk. Nu er det tid til at vi skifter de sidste 300 m på Guldborgbakken. Årsagen til at vi også skal skifte denne strækning, er at bevare en god vandkvalitet hos dig, og sikre os at der ikke sker flere sprængninger på det gamle rør. Vi forventer at starte 23. maj og på grund af de mange helligdage, at være færdig 21. juni.

Vi har vi fokus på fremkommeligheden og vores entreprenør Nordkysten gør sit bedste, for at det vil lykkes. Der vil dog forekomme dage, hvor det bliver lidt mere besværligt for alle, men tag en venlig snak med folkene på stedet, så skal de gerne hjælpe.

Vi vil arbejde på vejen i uge 20 – 25, og der vil være uhindret adgang til dit sommerhus i arbejdsperioden.

Ved enkelte ejendomme, vil vi også montere nye målerbrønde. De enkelte grundejere vil blive kontaktet herom.

Inden vi går i gang, vil vi fotodokumentere arbejdsområdet og når vi retablere, vil vi lægge muld ud og så græs, hvor der tidligere har været græs, d.v.s. når vi forlader vejen, vil den være retableret tæt på tilbage til den stand, som da vi startede gravearbejdet.

Vi kommer til at lukke for vandet i kortere perioder, når det er planlagt, vil vi informere herom på SMS, derfor opfordre vi dig, til at tilmelde dig vores sms-service, se mere på bagsiden. Du kan også se vores projekter på https://www.huvand.dk/her-arbejder-vi/generelt/

Vi ved godt, at vores gravearbejde altid er til gene, og selvom det kan se anderledes ud, er det i vores interesse at være mindst muligt i vejen.

Herunder kan du se  en illustration af strækningen vi arbejder på. Den nye ledning er vist som en rød linie.