I perioden 8. november til 22. december 2021, har vi planlagt at montere ventiler på forsyningsledningerne, på Bavnevejen. Området er vist på nedestående kort.

Der vil forekomme flere lukninger af vandet, af kortere varighed, og da vi er afhængig af vejr og andre akutte opgaver, har vi ikke sat tidspunkter på, for lukningerne. Når vi skal lukke for vandet, vil vi udsende en SMS-besked.

Er du ikke allerede tilmeldt vores SMS-service, kan tilmelde dig her, og modtage fremtidige servicemedddelser.

Årsagen er, at sker der et ledningsbrud i området, skal vi ofte lukke af for mange forbrugere, fordi der er monteret få afspærringsmuligheder og vi udføre arbejdet nu, fordi der efter vores erfaring er færrest mennesker i området. Vi er dog klar over generne, for de fastboende.