Forskellige gode råd

Forkæl din vandmåler!


Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol af
vandmålere betyder, at Halsnæs Vandforsyning skal udskifte mere
end 500 vandmålere årligt. For at udskiftningen skal forløbe så problemfrit
som muligt, bedes du tilse din vandmåler med jævne mellemrum.

1. Sørg altid for at måleren er let tilgængelig.
Dette sikrer, at vandforsyningen nemt og sikkert kan udskifte din
vandmåler.
2. Kontroller at ventilen ved vandmåleren kan lukkes.
Dette sikrer, at du altid vil være i stand til at lukke for vandet i tilfælde
af skader på husinstallationen.
3. Kontroller at rørene omkring måleren ikke er angrebet
af rust og tæring.
Dette forhindrer pludselige rørbrud omkring måleren med vandskade
til følge.
Vigtigt!!
Kontroller jævnligt at rondellen i vandmåleren er i ro
når der ikke bruges vand i installationen.
Herved undgår du store ekstraregninger for vandspild forårsaget af utætheder i vandinstallationen

Brug af regnvand.

Det er lovligt at anvende regnvand, forudsat at bestemmelserne herom overholdes.